Rij- en rusttijden(Vo. (EG) nr. 561/2006)

Dagelijkse rusttijd
– Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust
– Mag gesplitst worden in 2 perioden:

  • 1e minimaal 3 ononderbroken uren
  • 2e minimaal 9 ononderbroken uren

– Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, en minder dan 11 uur (max. drie maal tussen tussen twee wekelijkse rusttijden)

– Meervoudige bemanning: minimaal 9 uur (periode 30 uur), 1e uur facultatief (wanneer 2e bestuurder binnen 1 uur wordt toegevoegd, geldt voor beiden vanaf aanvang van ieders werkzaamheden de periode van 30 uur)

Wekelijkse rusttijd
– Normaal: periode van 45 uur aaneengesloten rust

– Verkorte wekelijkse rust: minimaal 24 uur aaneengesloten rust (mits compensatie voor einde derde week en bloc)
– In iedere periode van twee weken 2 x een normale wekelijkse rusttijd, of 1 normale en 1 verkorte wekelijkse rusttijd
– Uiterlijk na iedere periode van 6 x 24 uur dient een nieuwe wekelijkse rusttijd aan te vangen

Dagelijkse rijtijd
Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)
– Normaal: maximaal 9 uur
– Maximaal 2 x per week: 10 uur

Ononderbroken rijtijd
– Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten
– Mag worden vervangen door onderbreking van 15 minuten, gevolgd door één van 30 minuten (totaal minimaal 45 minuten)

Wekelijkse rijtijd
– mag niet meer bedragen dan 56 uur

Twee wekelijkse rijtijd
– mag niet meer bedragen dan 90 uur

Rij- en rusttijden (AETR)

Dagelijkse rusttijd
– Normaal: periode van 11 uur aaneengesloten rust
– Mag gesplitst worden in 2 of 3 perioden:

  • minimaal 4 ononderbroken uren of (1+3, 3+1 of 2+2 uren), gevolgd door:
  • minimaal 8 ononderbroken uren

– Verkorte dagelijkse rust: minimaal 9 uur, minder dan 11 uur (compensatie vereist, max. drie keer per week)
– Meervoudige bemanning: minimaal 8 uur (periode 30 uur)

Wekelijkse rusttijd
– Normaal per week: periode van 45 uur aaneengesloten rust
– Verkorte wekelijkse rust:

  • Op standplaats minimaal 36 uur, mits compensatie
  • Buiten standplaats minimaal 24 uur, mits compensatie

Dagelijkse rijtijd
– Totale rijtijd tussen 2 rusttijden (dagelijks of wekelijks)
– Normaal: maximaal 9 uur
– Maximaal 2 x per week: 10 uur

Ononderbroken rijtijd
– Na 4,5 rijtijd neemt bestuurder onderbreking van 45 aaneengesloten minuten
– Mag worden vervangen door onderbreking van minimaal 15 minuten (totaal minimaal 45 minuten)

Twee wekelijkse rijtijd
– mag niet meer bedragen dan 90 uur